Komisja Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jest centralnym organem administracji rządowej, zajmującym się nadzorem nad szeroko rozumianym rynkiem finansów w Polsce. Ustawowo został powołany 21 lipca 2006 roku. KNF podlega nadzorowi Prezesa Rady Ministrów. 1 stycznia 2008 roku, KNF przejęła kompetencje Komisji Nadzoru Bankowego (KNB) – istniejącego do do 31 grudnia 2007 r. Komisja