Jak przesłać pieniądze do Polski? Liczna zagraniczna Polonia, przesyła co roku do Polski miliardy złotych. W 2015 było to ponad 16 mld! Największy strumień pieniędzy płynie z Wielkiej Brytanii oraz Niemiec. Zastanówmy się przez chwilę, ile na takich transakcjach zarobiły podmioty realizujące je. Oczywiście wysokość prowizji za obsługę przelewów jest różna i zależy od danego